Zakres usług |Zespół Usług Projektowych


Wykonujemy wszelkie prace projektowe w zakresie budownictwa

 

Projektujemy:

 • Budynki mieszkalne i usługowe
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Hale przemysłowe i magazynowe
 • Budynki garażowe, gospodarcze i wiaty
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne wewnętrzne oraz przyłącza do budynków
 • Rozbudowy, przebudowy domów i budynków
 • Zmiany sposobu użytkowania budynków
 • Ocieplenia budynków

 

Oferujemy

 • Adaptacje projektów typowych
 • Pośrednictwo w sprzedaży typowych projektów jako współpraca z wieloma pracownikami autorskimi
 • Doradztwo techniczne/budowlane
 • Pośrednictwo przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowania i pozwolenia na budowę
 • Nadzory budowalne nad realizacją obiektów
 • Inwentaryzacje budowlane i koncepcje projektowe
 • Oceny stanu technicznego
 • Certyfikaty energetyczne

 

Współpracujemy z wieloma pracowniami projektowymi i na zasadzie współpracy pośredniczymy w sprzedaży projektów typowych. W siedzibie „zespołu” dysponujemy katalogami projektów typowych, które wypożyczamy potencjalnym klientom. Zawsze staramy się dostosować do wymagań klientów.